return Powrót

Apel do polityków!

09-14-2018  | Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych

Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych zwraca się do polityków partii opozycyjnych z apelem o ściślejszą niż dotąd współpracę.

Świadomi konieczności wspierania opozycji parlamentarnej i pozaparlamentarnej w jej wysiłkach na rzecz przywrócenia w Polsce demokracji i praworządności, domagamy się od wszystkich partii gotowości do wypracowania platformy porozumienia z opozycją uliczną. Chcemy dialogu oraz uważnego wsłuchania się w nasze postulaty i oczekiwania ze strony opozycyjnych polityków, zwłaszcza parlamentarzystów.

Doceniając wysiłki poszczególnych reprezentantów partii, dotychczasowe wysiłki na rzecz współpracy z naszymi środowiskami, musimy uznać za stanowczo niewystarczające, doraźne i powierzchowne. Dlatego zwracamy się do Was z propozycją pilnego zbudowania płaszczyzny porozumienia o charakterze roboczym, zwłaszcza w obliczu wielkiego wyzwania, jakim jest zbliżająca się seria kampanii wyborczych: samorządowa, parlamentarna i na koniec prezydencka.

Wspólnie możemy wygrać Polskę praworządną i demokratyczną, lecz bez ścisłej współpracy ryzykujemy zaprzepaszczenie tej historycznej szansy i ogólnospołeczną klęskę.

Uczestnicy KONGRESU OBYWATELSKICH RUCHÓW DEMOKRATYCZNYCH Łódź, 9 września 2018

W imieniu KORD:
Robert Hojda - przewodniczący KORD

Skan oryginału