return Powrót

Apel o wolne sądy!

09-14-2018  | Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych

W niszczeniu fundamentów przynależności Polski do cywilizacji zachodniej i podstaw naszego członkostwa w Unii Europejskiej pisowska władza nie cofa się przed niczym. Postępuje tak jakby podbiła obce terytorium i usiłowała zaprowadzić własne porządki na zgliszczach „starego świata”.

Wobec tej napaści nie jesteśmy bezbronni i nie jesteśmy w mniejszości. To PiS popiera mniej liczna część społeczeństwa, zorganizowana na wzór religijnej sekty i zaczarowana „socjalną szczodrobliwością” władzy.

Stąd tak ważne znaczenie ma obrona każdej instytucji demokratycznego państwa prawnego, każdego elementu polskiej wolności i demokracji. Dziś kluczowe znaczenie ma utrzymanie niezależności Sądu Najwyższego, a w szczególności dokończenie pełnej kadencji przez I Prezes SN prof. Małgorzatę Gersdorf.

W tej sprawie nikt nie powinien zawierać z władzą jakichkolwiek „kompromisów”, czy też ustępować pod naciskiem tumultu hunwejbinów z władzy i jej medialnego zaplecza. Po stronie sędziów jest Konstytucja RP oraz prawo UE – naszej większej Ojczyzny. A także, co równie istotne, determinacja ogromnej części Polaków, żeby bronić niezależności sądów i sędziów za pomocą wszelkich dostępnych i pokojowych metod.

My, obywatelki i obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, zebrani w Łodzi na Kongresie Obywatelskich Ruchów Demokratycznych, przypominamy rządowi i podległym mu służbom, że ich konstytucyjnym obowiązkiem jest zapewnienie warunków do działania sądom i sędziom. Każdy, kto sprzeniewierzy się temu obowiązkowi i będzie działał na szkodę sądów i sędziów poniesie karę.

Wcześniej lub później. A społeczeństwo dopilnuje, by wysokość kary była odpowiednia do rozmiaru winy.

Uczestnicy KONGRESU OBYWATELSKICH RUCHÓW DEMOKRATYCZNYCH Łódź, 9 września 2018

W imieniu KORD:
Robert Hojda - przewodniczący KORD, Władysław Frasyniuk i Paweł Kasprzak - uczestnicy KORD

Skan oryginału